РАСУЛӢ СОҲАЙЛА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор

Санаи ҳимоя: 11.07.2022, соати 14.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 10.05.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-011
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

БАЪЗЕ СИНФҲОИ МУОДИЛАҲОИ ЭВОЛЮТСИОНӢ БО ТАЪХИРИ АРГУМЕНТ 
 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси

6D060102 – Муодилаҳои дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ, идоракунии оптималӣ

Унвонҷӯ: РАСУЛӢ СОҲАЙЛА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.05.2022