САФАРАЛИЗОДА ДАЛЕРИ САЙДАҲТАМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.12.2020, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.09.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ РАВАНДҲОИ ҶАҲОНИШАВӢ БА НИЗОМИ ҲУҚУҚИИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: САФАРАЛИЗОДА ДАЛЕРИ САЙДАҲТАМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.09.2020