САФАРМАДИ МИРЗОАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 05.01.2023, соати 14.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 03.11.2022

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-038

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АЛОМАТҲОИ БИОМОРФОЛОГИИ ТОПИНАМБУР (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) ДАР ШАРОИТИ ВОДИҲОИ КӮЛОБУ ҲИСОР 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми биологӣ аз рӯйи ихтисоси
03.02.01 – Ботаника

Унвонҷӯ:  САФАРМАДИ МИРЗОАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 03.11.2022

САФАРМАДИ МИРЗОАЛӢ – АЛОМАТҲОИ БИОМОРФОЛОГИИ ТОПИНАМБУР (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) ДАР ШАРОИТИ ВОДИҲОИ КӮЛОБУ ҲИСОР 

Ризоияти муассисаи пешбар