САФАРОВ САЙМУҲАМАД ИСЛОМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.10.2021, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 05.07.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 ПАЙВАСТАҲОИ КОМПЛЕКСИИ РЕНИЙ (V) БО N,N- ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНА ВА N – АТСЕТИЛТИОМОЧЕВИНА

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси

02.00.01 – Химияи ғайриорганикӣ

Унвонҷӯ: САФАРОВ САЙМУҲАМАД ИСЛОМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.