САИДОВ ҚИЁМИДДИН ТАҒОЙМУРОДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.07.2022, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 29.04.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 МАСЪАЛАҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯИ ХОРИҶӢ БА ИНФРАСОХТОР (ДАР МИСОЛИ ИНФРАСОХТОРИ САЙЁҲИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳон

Унвонҷӯ: САИДОВ ҚИЁМИДДИН ТАҒОЙМУРОДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.04.2022

САИДОВ ҚИЁМИДДИН ТАҒОЙМУРОДОВИЧ – МАСЪАЛАҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯИ ХОРИҶӢ БА ИНФРАСОХТОР (ДАР МИСОЛИ ИНФРАСОХТОРИ САЙЁҲИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимон

Суратҷаласаи №02

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи №03

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муассисаи пешбар

Тақриз ба автореферат 1

Тақриз ба автореферат 2

Тақриз ба автореферат 3

Тақриз ба автореферат 4

Тақриз ба автореферат 5

Қарори шӯрои диссертатсионӣ

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ