САИДОВА ҲИСНИЯ МАҲМАДУЛОЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 30.04.2021 соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 27.10.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАНБАҲОИ ТАШКИЛӢ-ИҚТИСОДИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИЁТИ БОЗОРӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ

Унвонҷӯ: САИДОВА ҲИСНИЯ МАҲМАДУЛОЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2020