САИДЗОДА МУҲАББАТ ШЕРАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 03.07.2020, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.04.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСОИЛИ ОИЛАВӢ-ҲУҚУҚИИ ТАРБИЯИ КӮДАКОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03. – ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: САИДЗОДА МУҲАББАТ ШЕРАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 10.11.2020 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.03.2020