САЛИМЗОДА МАҶИД ОДИНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 03.09.2020, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.04.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИЮ ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ТОҶӢ УСМОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.10 – журналистика

Унвонҷӯ: САЛИМЗОДА МАҶИД ОДИНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.04.2020

САЛИМЗОДА МАҶИД ОДИНА – ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИЮ ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ТОҶӢ УСМОН