ШАФОАТОВ АЗАЛ НУСРАТОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 30.12.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 23.09.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ВАРЗИШ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз руйи ихтисоси

10.02.22.-Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австролиё (забони тоҷикӣ)

Унвонҷӯ: ШАФОАТОВ АЗАЛ НУСРАТОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.09.2021

ШАФОАТОВ АЗАЛ НУСРАТОВИЧ – ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ВАРЗИШ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ