ШАМСИДДИНОВ МИЗРОБ МИРЗОНАБИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 23.06.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 14.04.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА ТАКМИЛИ ҲИСОБОТИ ИДОРАКУНӢ ДАР НИЗОМИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ (дар мисоли корхонаҳои саноати кӯҳӣ) 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит

Унвонҷӯ: ШАМСИДДИНОВ МИЗРОБ МИРЗОНАБИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.04.2022

Тақризи муқарризи расмии якум