ШАРИПОВ САЙМУЗАФАР САЙМУЗАФАРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 30.03.2021, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.12.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-059
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАВСИФИ ҲУҚУҚИИ ҶИНОЯТӢ ВА КРИМИНОЛОГИИ ИҶРО НАКАРДАНИ УҲДАДОРӢ ОИД БА ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ НОБОЛИҒОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ШАРИПОВ САЙМУЗАФАР САЙМУЗАФАРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.11.2020