ШОҲИЁН АБДУРАҲИМ МАҲМАДУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 23.01.2021 соати 9.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 22.10.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АСОСҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ШАРИКИИ ИҶТИМОӢ ДАР СУБЪЕКТҲОИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ

Унвонҷӯ: ШОҲИЁН АБДУРАҲИМ МАҲМАДУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.08.2020