ШОҲИЁН МАНСУР БОЙЗОДА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.03.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.12.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАҚШИ МАНТИҚ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ЖУРНАЛИСТ (дар мисоли ВАО-и Тоҷикистон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси

10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Унвонҷӯ: ШОҲИЁН МАНСУР БОЙЗОДА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.10.2020

ШОҲИЁН МАНСУР БОЙЗОДАНАҚШИ МАНТИҚ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ЖУРНАЛИСТ (дар мисоли ВАО-и Тоҷикистон)