ШОСАИДЗОДА ШАҲБОЗ ШОСАИД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.12.2020 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 12.09.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ҲУҚУҚИ КӮДАК ДАР ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ШОСАИДЗОДА ШАҲБОЗ ШОСАИД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.06.2020