СОБИРЗОДА НУРАЛӢ МИРАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 01.07.2020 в 09.30 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 31.03.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛСОЗИИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БАХШИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ БОЗОР

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

Ихтисос 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: менеҷмент

Унвонҷӯ: СОБИРЗОДА НУРАЛӢ МИРАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 12.09.2020, соати 09.30 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.03.2020