СОДИҚЗОДА ҲОКИМБЕК ҶАББОР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.07.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.02.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИЁСАТИ ГЕНДЕРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: РАВАНДҲО ВА МЕХАНИЗМҲОИ ТАТБИҚ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: СОДИҚЗОДА ҲОКИМБЕК ҶАББОР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бо сабаби иваз шудани муқарризи расмии якум санаи ҳимоя ба 24.09.2021 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.02.2021

СОДИҚЗОДА ҲОКИМБЕК ҶАББОРСИЁСАТИ ГЕНДЕРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: РАВАНДҲО ВА МЕХАНИЗМҲОИ ТАТБИҚ