СОЛЕҲОВ МИРЗО ОДИНАЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 29.06.2020, соати 13.30
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.03.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САНОИИ ҒАЗНАВӢ ВА МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ НАЗМИ ТАСАВВУФИИ ФОРС-ТОҶИК

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология

10.01.01 – Адабиёти тоҷик

Унвонҷӯ: СОЛЕҲОВ МИРЗО ОДИНАЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 24.09.2020, соати 13.00 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

СОЛЕҲОВ МИРЗО ОДИНАЕВИЧ – САНОИИ ҒАЗНАВӢ ВА МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ НАЗМИ ТАСАВВУФИИ ФОРС-ТОҶИК