СОЛИЕВ БЕҲРУЗҶОН НАЗАРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.09.2020, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.05.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-055
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ ИҚТИСОДӢ – ОМОРИИ ТАЪСИРИ ШАРТҲОИ ҚАРЗИ БОНКӢ БА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор

Унвонҷӯ: СОЛИЕВ БЕҲРУЗҶОН НАЗАРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.03.2020