СУЛАЙМОН САЙФУЛЛОЗОДА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 17.04.2021 в 11.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 14.01.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛГАРДОНИИ АМАЛИЁТИ АСЪОРӢ ДАР БОНКҲОИ ТИҶОРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.10 – Молия, гардиши пул ва қарз

Унвонҷӯ: СУЛАЙМОН САЙФУЛЛОЗОДА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.10.2020