ҚУРБОНОВ ШАЙДУЛЛО ЯТИМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 27.02.2021 в 09.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛГАРДОНИИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ САЙЁҲӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

Ихтисос 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: менеҷмент

Унвонҷӯ: ҚУРБОНОВ ШАЙДУЛЛО ЯТИМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.09.2019