ҲУСАЙНЗОДА АМИНҶОН БУРИХОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.05.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.01.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ДИНӢ БА РАВАНДҲОИ СИЁСӢ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: ҲУСАЙНЗОДА АМИНҶОН БУРИХОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.12.2020

ҲУСАЙНЗОДА АМИНҶОН БУРИХОНТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ДИНӢ БА РАВАНДҲОИ СИЁСӢ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)