УСМОНИЁН НОЗИЛА УСМОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.09.2022, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 05.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МЕҲРИНИСО ВА ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗУӢ, БАДЕӢ ВА САБКИИ АШЪОРИ Ӯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: УСМОНИЁН НОЗИЛА УСМОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.07.2022

УСМОНИЁН НОЗИЛА УСМОНМЕҲРИНИСО ВА ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗУӢ, БАДЕӢ ВА САБКИИ АШЪОРИ Ӯ

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар Тақризи муқарризи расмии якум Тақризи муқарризи расмии дуюм Тақризи муассисаи пешбар Тақриз ба автореферат 1 Тақриз ба автореферат 2 Тақриз ба автореферат 3 Қарори шӯрои диссертатсионӣ Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ