ВАЛИЕВА МАСТУРА НАБИХОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.06.2022, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.03.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ ЛЕКСИКИЮ СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ КӮҲӢ – МЕТАЛЛУРГӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ, муқоисавӣ

Унвонҷӯ: ВАЛИЕВА МАСТУРА НАБИХОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022