ВОҲИДЗОДА ЗЕВАРШОҲ ГУЛАҲМАД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.09.2021, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 18.05.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ШАРТНОМАИ ФАЪОЛИЯТИ ЯКҶОЯ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ВОҲИДЗОДА ЗЕВАРШОҲ ГУЛАҲМАД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.04.2021
ВОҲИДЗОДА ЗЕВАРШОҲ ГУЛАҲМАДШАРТНОМАИ ФАЪОЛИЯТИ ЯКҶОЯ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРӢ
Қарори қабул ва таъйини комиссияи ташхис