РОФИЕВА АЗИЗА ҲАМДАМОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.07.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 27.04.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ СОҲИБКОРИИ ОИЛАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: РОФИЕВА АЗИЗА ҲАМДАМОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 27.04.2023