АЗИМОВА ЗЕБОҶОН МУРОДАЛИЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.01.2022, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 30.09.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САНАДҲОИ КОРПОРАТИВӢ ДАР МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚИ ҲУҚУҚИИ УМУМИНАЗАРИЯВӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: АЗИМОВА ЗЕБОҶОН МУРОДАЛИЕВНА  

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.07.2021