ХАЙРЗОДА ШУКРУЛЛО ҚУРБОНАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 30.10.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 09.07.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РУШДИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ БЕСУБОТИИ МОЛИЯВӢ (назария, методология, амалия) 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.10 – Молия, гардиши пул ва қарз

Унвонҷӯ: ХАЙРЗОДА ШУКРУЛЛО ҚУРБОНАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.05.2021