МУРОДОВА НИГИНА СУЛАЙМОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 20.05.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 10.02.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ, ШАКЛҲОИ АМАЛИШАВӢ ВА НАТИҶАҲОИ ОН  

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: МУРОДОВА НИГИНА СУЛАЙМОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.02.2022