РАҲИМОВ ФАРҲОД ҲАСАНАЛИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.09.2022, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 11.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ МАТНҲОИ ИНТЕРНЕТ-ВАО ДАР МИСОЛИ ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: РАҲИМОВ ФАРҲОД ҲАСАНАЛИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.07.2022

РАҲИМОВ ФАРҲОД ҲАСАНАЛИЕВИЧ – ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ МАТНҲОИ ИНТЕРНЕТ-ВАО ДАР МИСОЛИ ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ