ДАНАЕВА КАМОЛА ХОЛМАТОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.12.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ ҶАҲОНИШАВӢ БА РАВАНДҲОИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГИИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ

Унвонҷӯ: ДАНАЕВА КАМОЛА ХОЛМАТОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.10.2022

ДАНАЕВА КАМОЛА ХОЛМАТОВНА – ТАЪСИРИ ҶАҲОНИШАВӢ БА РАВАНДҲОИ ИҶТИМОӢФАРҲАНГИИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР