6D.KOA-038

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-038

6D060700-Биология (6Б060701-Ботаника, 6D060717-Биохимия ва 6D060718-Физиология ва
биохимиям растаниҳо)
03.00.00-Биология (03.02.01-Ботаника,
03.01.04- Биохимия ва 03.01.05-Физиология ва биохимиям растаниҳо)

119/шд

08.04.2022


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.05.2024

ХАМРОЕВА ХОЛИДА МУХАМАДИЕВНА – ЭКЗОГЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.05.2024

ДИЛОВАРОВА НИГИНА СИФАТШОЕВНА – ОРГАНОСПЕЦИФИЧНОСТЬ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У РАСТЕНИЙ SOLANUM TUBEROSUM L.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.04.2024

СУЛТОНМАМАДИ ГУЛМАМАД – ДИНАМИКАИ ҶАМЪШАВИИ ПАЙВАСТАГИҲОИ ФИТОХИМИЯВИИ РАСТАНИИ СИЧ (EREMURUS) ДАР ШАРОИТИ ГУНОГУНИ ЭКОЛОГӢ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.04.2024

АБДУҒАФУРИ САФАР – ХУСУСИЯТҲОИ ФИТОСЕНОЛОГИИ БАЪЗЕ НАМУДҲОИ ЛАБГУЛҲОИ (LAMIACEAE MART.) ҚИСМАТИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2024

ҲИСАЙНОВ ДАЛЕР ЭМОМОВИЧ – ХУСУСИЯТҲОИ БИОЭКОЛОГӢ ВА ЗАХИРАҲОИ БИОЛОГИИ БАЪЗЕ РАСТАНИҲОИ ЯКСОЛАИ ЛӮБИЁГИИ ХУДРӮЙИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ ЯХОБ (ЁХСУ)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.02.2024

РАДЖАБОВ ФАЙЗАЛИ ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИММУННОАКТИВНЫХ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕПТИДОВ С ИОНАМИ СЕРЕБРА, МЕДИ (II) И ЦИНКА (II)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.02.2024

ДАВЛАТБЕКОВА СУХАЙЛО ХУДОЁРБЕКОВНА – «ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПАМИРА» 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.02.2024

ИБРОҲИМОВ ҚОБИЛҶОН АБДУКАРИМОВИЧ – ТАЪСИРИ ШАРОИТҲОИ ГУНОГУНИ ИҚЛИМӢ БА НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОКИМИЁВӢ ВА МАҲСУЛНОКИИ НАВЪҲОИ ОФТОБПАРАСТ (Heliantus annuus L.)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.01.2024

МЕХРИНИГОРИ БУЛБУЛНАЗАР – БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОЛОВ РАСТЕНИЯ ХЛОПЧАТНИКА

Решение диссовета о допуске к защите


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.05.2023

САЙФУДИНОВ АХЛИДДИН КИЁМОВИЧ – ВЛИЯНИЕ КИНЕТИНА НА ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ АКТИВНОСТИ СВОБОДНОГО МУЛЬТИФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ЦИКЛА КАЛЬВИНА ЛИСТЬЕВ ВЫСШИХ РАСТЕНИЯ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.05.2023

ГУЛОВ МАХМАЛИ КОДИРОВИЧ – ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROSUM L.) В УСЛОВИЯХ СТРЕССОРНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.04.2023

МУРОДОВА МОҲИРА ҲУСЕНОВНА – БАҲОДИҲИИ МАҲСУЛНОКИИ ГӮСФАНДОН АЗ РӮИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БИОХИМИЯВИИ ХУН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.03.2023

ХАЙДАРОВА НАЗИРАХОН РАХИМДЖАНОВНА – ИНТРОДУЦИЯ ДИКОРАСТУЩИХ ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ (ALLIUM L., TULIPA L.) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.03.2023

АСТАНАҚУЛОВА ГУРДОФАРИД МАҲРАМШОҲЕВНА – ТАҲЛИЛИ СИСТЕМАИ АНТИОКСИДАНТӢ ДАР РАСТАНИИ SOLANUM TUBEROSUM L. БО ИСТИФОДАИ ОМИЛИ ЭКЗОГЕНИИ БРАССИНОСТЕРОИДӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.02.2023

МЕХРИНИГОРИ БУЛБУЛНАЗАР – БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОЛОВ РАСТЕНИЯ ХЛОПЧАТНИКА 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2023

СОДИҚЗОДА МОҲИНАВ САИДҲОМИД – ТАЪСИРИ ПАЙВАСТАГИҲОИ КОМПЛЕКСӢ БА НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОХИМИЯВИИ НАВЪҲОИ ГАНДУМ 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.12.2022

БОБОЕВ ҶУРАБОЙ АБДУСАЛОМОВИЧ –  ГУЛСАНГҲОИ ҚИСМИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 03.11.2022

САФАРМАДИ МИРЗОАЛӢ – АЛОМАТҲОИ БИОМОРФОЛОГИИ ТОПИНАМБУР (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) ДАР ШАРОИТИ ВОДИҲОИ КӮЛОБУ ҲИСОР