6D.KOA-026

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-026

6D020100 – Фалсафа

6D020600 – Диншиносӣ

6D020400 – Фарҳангшиносӣ

77

07.12.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.03.2020


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.02.2020

МАҲМАДИЗОДА НОЗИМ ДАВЛАТМУРОД — ЗОҲИРШАВИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНӢ–СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ИНКИШОФИ ҶОМЕАИ ТОҶИК ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН: ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.11.2019

КЕНЖАЕВА ЛАТОФАТ ЭРГАШЕВНА — ЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ НАСИРУДДИНА ТУСИ (на основе его трактата «Асас ул-иктибас»)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019

МУҲАМАДҶОНИ ТАҒОЙМУРОДИ РАҲМАТУЛЛО — ҒОЯҲОИ ФАЛСАФАИ МАОРИФ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИК ДАР АСРҲОИ IX-XIII


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019

ХУДОЙДОДЗОДА ФАРРУХ БЕГИДЖОН — РАЗВИТИЕ СИЛЛОГИСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ В ЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ ИБН СИНЫ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.11.2019
ГАФУРОВА ЗАРРИНА АБДУЛЛОДЖАНОВНА — ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.10.2019

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.09.2019

ГУЛОМОВА МАВЗУНА СИРОДЖОВНА — СОЦИАЛЬНО — ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕОтзыв научного руководителя


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.09.2019

МУРОДОВ ИЛҲОМҶОН ДАВЛАТОВИЧ — ИДОРАКУНӢ ҲАМЧУН ЗУҲУРОТИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.08.2019

БЕКОВ КОМИЛҶОН — НАҚШИ ШУУБИЯ ДАР ТАЪРИХИ ХУДШИНОСИИ ХАЛҚИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.05.2019

ҶӮРАЕВ КОМРОН ҶОНДОРОВИЧ — ҶАДИДИЯ РАМЗИ МАРҲИЛАИ НАВИ РУШДИ МАОРИФПАРВАРӢ ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ ХХ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.04.2019

СУБҲОНОВ САЛОҲИДДИН ИКРОМОВИЧ — ТАШАККУЛИ ИЛМИ ТАЪРИХИ ФАЛСАФАИ ТОҶИК ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШУРАВӢ (СОЛҲОИ 50-80 АСРИ ХХ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2019

УСТОБОЕВА ДИЛАФРӮЗ МУҲИДДИНОВНА — ОМИЛҲОИ КОСТАШАВИИ АХЛОҚ ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ТАЪСИРИ ОНҲО ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН (таҳлили иҷтимоӣ — фалсафӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.01.2019

ДАСТАМБУЕВ НАЗАРХУДО ШАЙДОЕВИЧ — СОЦИАЛЬНЫЕ ДОКТРИНЫ СОВРЕМЕННОГО ИСМАИЛИЗМАОтзыв научных руководителей


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.11.2018

КОМИЛОВ ДАЛЕР РУСТАМОВИЧ — АВИЦЕННОВЕДЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ В XX ВЕКЕ И НАЧАЛЕ XXI В. (ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)