6D.KOA-029

1730
Рамзи ШД Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият
6D.KOA-029 6D020100 – Фалсафа
6D020600 – Диншиносӣ
№38 01.02.2022

РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.09.2022

АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ – ФАЛСАФАИ АМАЛИИ ҚУТБИДДИН ШЕРОЗӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.07.2022

ПИРОВ АЛАМШО КАРИМОВИЧ – ҲУВИЯТИ ЧАНДСАТҲӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ОН ДАР ФАЗОИ БИСЁРФАРҲАНГӢ (ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.07.2022

 ЗОКИРОВ СӮҲРОБ ИБОДОВИЧ – НАҚШИ АРЗИШҲОИ МАЪНАВӢ ДАР ФАЗОИ ДИГАРГУНИҲОИ ФАРҲАНГИИ ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.06.2022

НАЗАР МУЪМИН АБДУҶАЛОЛ – АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ҲАЁТИ ҶАМЪИЯТӢ

Суратҷаласаи №4Ризоияти муқарризи расмии якум

 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.05.2022

НИЁЗӢ ЁРМАҲМАД БОБО – ТАСНИФОТИ ИЛМ ДАР ФАЛСАФАИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН ДАР ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.05.2022

ХОТАМОВА МУХАЙЁ ГАФУРОВНА – МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА  В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.04.2022