6D.KOA-029

4212
Рамзи ШД Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият
6D.KOA-029 6D020100 – Фалсафа
6D020600 – Диншиносӣ
№38 01.02.2022

РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.04.2023

ИСОМАДИНОВА ФАРЗОНАХОН МАҲМУДҶОНОВНА – ТАЪСИРИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ БА АРЗИШҲОИ АХЛОҚӢ: ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОӢ – ФАЛСАФӢ

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.04.2023

 ДАВЛАТЗОДА АҲМАД ШИРИНХУҶА – ХАТАРИ ИФРОТГАРОИИ ДИНӢ БА ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.04.2023

БЕРДИЁРОВА ГУЛБАРГ ИБОДУЛЛОЕВНА – МУКОЛАМАИ ФАРҲАНГҲО ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАҲАВВУЛИ НИЗОМИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГИИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОН

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.04.2023

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.04.2023

ШАРОФЗОДА МАЪРУФДЖОН ОБИД – ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ АБУ БАКРА ЗАКАРИЙА АР-РАЗИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.04.2023

САИДОВА СИТОРА НАЗАРОВНА – ЗИДДИЯТ ВА НИЗОЪҲОИ ИҶТИМОӢ ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО (ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОӢ-ФАЛСАФӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.03.2023

КАМОЛОВ ШОДМОНҶОН ВАЛИХОНОВИЧ – ФАЛСАФАИ ИТТИЛООТ ВА ҶАҲОНБИНИИ МУОСИРИ ИЛМӢ

НОДИРХОНОВ ГУЛНАЗАР ГУЛБОЗХОНОВИЧ – ТАШАККУЛИ ҶОМЕАИ ИТТИЛООТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОН ДАР ШАРОИТИ ТАҲАВВУЛОТИ ГЛОБАЛИИ ҶАҲОНИ МУОСИР  (ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОӢ-ФАЛСАФӢ)

 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.02.2023

АМИРБЕКОВА ИҚЛИМА ҶАБОРОВНАТАЪЛИМОТИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ДАР БОРАИ ЗАН 


 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.11.2022
 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.10.2022

ДАНАЕВА КАМОЛА ХОЛМАТОВНА – ТАЪСИРИ ҶАҲОНИШАВӢ БА РАВАНДҲОИ ИҶТИМОӢФАРҲАНГИИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.10.2022

АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ – ФАЛСАФАИ АМАЛИИ ҚУТБИДДИН ШЕРОЗӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.07.2022

ПИРОВ АЛАМШО КАРИМОВИЧ – ҲУВИЯТИ ЧАНДСАТҲӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ОН ДАР ФАЗОИ БИСЁРФАРҲАНГӢ (ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ)

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.07.2022

 ЗОКИРОВ СӮҲРОБ ИБОДОВИЧ – НАҚШИ АРЗИШҲОИ МАЪНАВӢ ДАР ФАЗОИ ДИГАРГУНИҲОИ ФАРҲАНГИИ ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.06.2022

НАЗАР МУЪМИН АБДУҶАЛОЛ – АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ҲАЁТИ ҶАМЪИЯТӢ

Суратҷаласаи №4Ризоияти муқарризи расмии якум

 


 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.05.2022

НИЁЗӢ ЁРМАҲМАД БОБО – ТАСНИФОТИ ИЛМ ДАР ФАЛСАФАИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН ДАР ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.05.2022

ХОТАМОВА МУХАЙЁ ГАФУРОВНА – МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА  В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.04.2022