6D.KOA-003

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.09.2019

МУБОРАККАДАМОВ ДАВРОН АХМАДЧОНОВИЧ – КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТА (III) С ТРИАЗОЛАМИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.08.2019

РАҶАБОВ СИРОҶИДДИН ИКРОМОВИЧ – СИНТЕЗ, ОМӮЗИШИ РЕАКСИЯИ БОҲАМТАЪСИРКУНИИ ҲОСИЛАҲОИ ГЛИТСЕРИН БО АМИНОКИСЛОТАҲО, ПЕПТИДҲО, ФУЛЛЕРЕН С60 ВА СОҲАИ ИСТИФОДАИ ОНҲО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.08.2019

МУСТАФОҚУЛОВА РУХШОНА АЛОВИДДИНОВНА – «СИНТЕЗ ВА ТАҲҚИҚИ ҲОСИЛАҲОИ АМИНОКИСЛОТАГӢ-ПЕПТИДИИ ГЛИТСЕРИН»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.06.2019

ИБРОГИМОВ ДИЛШОД ЭМОМОВИЧ – «ТАҲҚИҚИ ХИМИЯВӢ ВА БИОХИМИЯВИИ ЭКСТРАКТИ КОМПОНЕНТҲОИ ОРГАНИКИИ ТАРКИБИ БАЪЗЕ РАСТАНИҲОИ ТОҶИКИСТОН»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.03.2019

БОБОЕВ МУХАММАДИСО УБАЙДУЛЛОЕВИЧ – «ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА С ИЗОЛЕЙЦИНОМ И ТРИПТОФАНОМ»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.03.2019

ОБИДОВ ДЖАМШЕД МАХМАДНАЗАРОВИЧ – СИНТЕЗ НОВЫХ ТРИЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА И ИЗУЧЕНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ