6D.KOA-021

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-021

6D020500 – Филология
6D021000 – Филологияи хориҷӣ
6D021300 – Забоншиносӣ

22

07.01.2022


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.02.2023
Ризоияти муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2023

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.02.2023

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.02.2023
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.01.2023
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2023
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2023

ХУДОЁРОВА НИГИНА ЗАРДОВНА – ФРАЗЕОЛОГИЯИ ЗАБОНИ НАСРИ ӮРУН КӮҲЗОД

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.01.2023

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.01.2023

ҚАЮМОВА МУБИНА БОБОЕВНА – АНТРОПОНИМИЯИ КӮЛОБ ВА АТРОФИ ОН (ТАҲҚИҚИ ЗАБОНШИНОСӢ)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.01.2023
ҶАЛИЛОВА АНВАРБӢ НЕЪМАТОВНА – УНСУРҲОИ ЗАБОНИ ОМИЁНА ДАР АШЪОРИ АШӮР САФАР 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.01.2023

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.12.2022
САИДОВА НИЛУФАР АБДУЛМАҶИДОВНА – ТАҲЛИЛИ ЛУҒАВӢ-ГРАММАТИКИИ ЗАРФ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ (ДАР АСОСИ МАВОДИ «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.12.2022
ЁРАҲМАТЗОДА ШОДИҶОН РАМАЗОН – ИСТИЛОҲОТИ ЭТНИКӢ ДАР «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.12.2022

АЛҶУҲАНӢ СУЛТОН АБДУКАРИМ – ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ МАТНҲОИ СИЁСИИ ТАРҶУМАШУДА АЗ ЗАБОНИ ФОРСӢ БА ЗАБОНИ АРАБӢ (бар асоси расонаҳои www. irna.ir ( ایرنا), www. BBC Persian (بی بی سی)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.12.2022

АЛСЕНАН АБДУЛҲАКИМ ФАҲАД – МУТАММИМИ ҶУМЛАИ ФОРСӢ ВА МУШКИЛОТИ ТАРҶУМАИ ОН БА ЗАБОНИ АРАБӢ (БАР АСОСИ РОМАНИ БУЗУРГИ АЛАВӢ «ЧАШМҲОЯШ»)

Ризоияти муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.10.2022

ХАЛИКОВ МАСЪУДҶОН ҒАФУРОВИЧ – МУРОДИФОТ ДАР «ТАРҶУМАИ ТАФСИРИ ТАБАРӢ»

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.10.2022
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.10.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.10.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.10.2022
Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.10.2022
Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.10.2022

Тақризи роҳбари илмӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.10.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.07.2022

ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА – МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» СОЛҲОИ (2010-2016)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.07.2022

САИДОВА САЙЁРА ГАДОҲМАДОВНА – ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ОНҲО ДАР ЭҶОДИЁТИ БОҚӢ РАҲИМЗОДА

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.07.2022

РАҲИМОВ ФАРҲОД ҲАСАНАЛИЕВИЧ – ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ МАТНҲОИ ИНТЕРНЕТ-ВАО ДАР МИСОЛИ ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.07.2022

ШАМСОВ БАХТОВАР САЛМОНОВИЧ – ТАҲЛИЛИ ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРӢ ВА ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ ОН

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.06.2022


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.06.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.05.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.04.2022

ҲАЙБУЛОЕВ ШАМСИДИН АҲЛИДИНОВИЧ – ТОПОНИМИЯИФОРСӢ-ТОҶИКӢДАРСАРЧАШМАҲОИ ҶУҒРОФИИ АРАБИЗАБОНИАСРҲОИ IX-XIII (таҳлилилингвистӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.03.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022

ҲАСАНОВ МЕҲРОБ МАҲМАДОВИЧТАДҚИҚИ СОХТОРИВУ ТАЛАФФУЗИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ

Суратҷаласаи №2


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022

ШАРИПОВА ШАҲЛО ШЕРАЛИЕВНА – ОРОНИМҲОИ ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ (дар асоси осори бадеӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022