6D.KOA-021

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-021

6D020500 – Филология
6D021000 – Филологияи хориҷӣ
6D021300 – Забоншиносӣ

22

07.01.2022


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.07.2022

ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА – МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» СОЛҲОИ (2010-2016)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.07.2022

САИДОВА САЙЁРА ГАДОҲМАДОВНА – ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ОНҲОДАР ЭҶОДИЁТИБОҚӢРАҲИМЗОДА

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.07.2022

РАҲИМОВ ФАРҲОД ҲАСАНАЛИЕВИЧ – ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ МАТНҲОИ ИНТЕРНЕТ-ВАО ДАР МИСОЛИ ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.07.2022

ШАМСОВ БАХТОВАР САЛМОНОВИЧ – ТАҲЛИЛИ ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРӢ ВА ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ ОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.06.2022


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.06.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.05.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.04.2022

ҲАЙБУЛОЕВ ШАМСИДИН АҲЛИДИНОВИЧ – ТОПОНИМИЯИФОРСӢ-ТОҶИКӢДАРСАРЧАШМАҲОИ ҶУҒРОФИИ АРАБИЗАБОНИАСРҲОИ IX-XIII (таҳлилилингвистӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.03.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2022

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022

ҲАСАНОВ МЕҲРОБ МАҲМАДОВИЧТАДҚИҚИ СОХТОРИВУ ТАЛАФФУЗИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ

Суратҷаласаи №2


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022

ШАРИПОВА ШАҲЛО ШЕРАЛИЕВНА – ОРОНИМҲОИ ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ (дар асоси осори бадеӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022