ОДИНАЗОДА НОСИР САДИР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 10.12.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 29.09.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҲИФЗИ ҲУҚУҚӢИНОЯТИИ ГАРДИШИ МЕТАЛҲОИ ҚИМАТБАҲО ВА САНГҲОИ ҚИМАТБАҲОИ ТАБИӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ОДИНАЗОДА НОСИР САДИР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.09.2022

ОДИНАЗОДА НОСИР САДИР – ҲИФЗИ ҲУҚУҚӢИНОЯТИИ ГАРДИШИ МЕТАЛҲОИ ҚИМАТБАҲО ВА САНГҲОИ ҚИМАТБАҲОИ ТАБИӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН