МУРОДОВА НИГИНА СУЛАЙМОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 22.04.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 15.01.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 МАСЪАЛАҲОИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ, ШАКЛҲОИ АМАЛИШАВӢ ВА НАТИҶАҲОИ ОН

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз руйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: МУРОДОВА НИГИНА СУЛАЙМОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.01.2022

МУРОДОВА НИГИНА СУЛАЙМОНОВНА – МАСЪАЛАҲОИ МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ, ШАКЛҲОИ АМАЛИШАВӢ ВА НАТИҶАҲОИ ОН