ШАМСОВ БАХТОВАР САЛМОНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.10.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 11.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРӢ ВА ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ ОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ШАМСОВ БАХТОВАР САЛМОНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.07.2022

ШАМСОВ БАХТОВАР САЛМОНОВИЧ – ТАҲЛИЛИ ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРӢ ВА ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ ОН