РАЗЗОҚОВА ГУЛБАҲОР ҲАЁТОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 05.03.2020 в 11.30 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.12.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ЛИЗИНГИ МОЛИЯВӢ ДАР КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.10 – Молия, гардиши пул ва қарз

Унвонҷӯ: РАЗЗОҚОВА ГУЛБАҲОР ҲАЁТОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.09.2019