САНГОВ МАҚСУД МАҲМАДЮСУФОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.09.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

КОМПЛЕКСҲОСИЛКУНИИ НУҚРА (I), МИС (I) БО ТИОКАРБОГИДРАЗИД ВА N- АТСЕТИЛТИОМОЧЕВИНА ДАР ОБ ВА ҲАЛКУНАНДАҲОИ ОБИЮ СПИРТӢ 
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси

02.00.01-химияи ғайриорганикӣ

Унвонҷӯ: САНГОВ МАҚСУД МАҲМАДЮСУФОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2022