АЛИМОВ ФИРДАВС ХУДОЙДОДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)

Санаи ҳимоя: 22.02.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 13.12.2023

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ-МАЪНОӢ ВА ЭТИМОЛОГИИ ИСТИЛОҲОТИ ТАРҶУМАШИНОСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор, аз рӯйи ихтисоси

 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ)

Унвонҷӯ: АЛИМОВ ФИРДАВС ХУДОЙДОДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.12.2023