АМИНҶОНИ ҒИЁСИДДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.08.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 07.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АСОСҲОИ ФИЗИКАВИЮ-ХИМИЯВИИ КОРКАРДИ КОМПЛЕКСИИ ВАРАҚСАНГҲОИ МУСКОВИТ-СТАВРОЛИТДОРИ КОНИ КУРГОВАД 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси

02.00.04 – Химияи физикӣ

Унвонҷӯ: АМИНҶОНИ ҒИЁСИДДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.06.2022