АНУШЕРВОНИ ИСРОФИЛ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.01.2024, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 16.10.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ОДАТҲО ДАР МУОМИЛОТИ МАДАНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: АНУШЕРВОНИ ИСРОФИЛ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 16.10.2023 
АНУШЕРВОНИ ИСРОФИЛ – ОДАТҲО ДАР МУОМИЛОТИ МАДАНӢ