ДАВЛАТОВ НАВРӮЗ АМИРШОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола бaрoи дaрёфти дaрaҷaи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.12.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РОҲҲОИ ТАЪМИНИ СУБЪЕКТҲОИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ БО ЗАХИРАҲОИ МОЛИЯВИЮ ҚАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Унвонҷӯ: ДАВЛАТОВ НАВРӮЗ АМИРШОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)

 


 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.10.2022