КАСИРОВА АСЛИНИСО НАЗАРАЛИЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 24.11.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.09.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

«СИНТЕЗИ ҲОСИЛАҲОИ ТИМОПЕНТИН ВА АНАЛОГҲОИ ОН»
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси

02.00.03 – Химияи органикӣ

Унвонҷӯ: КАСИРОВА АСЛИНИСО НАЗАРАЛИЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.09.2022

КАСИРОВА АСЛИНИСО НАЗАРАЛИЕВНА – «СИНТЕЗИ ҲОСИЛАҲОИ ТИМОПЕНТИН ВА АНАЛОГҲОИ ОН»