УБАЙДЗОДА ҚАНДИЛИ НУСРАТ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.09.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.06.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ДАР АСОСИ РАВИШИ КЛАСТЕРӢ (дар мисоли корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: саноат

Унвонҷӯ: УБАЙДЗОДА ҚАНДИЛИ НУСРАТ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.