АМИНЗОДА ЗОКИРҶОН ТОҲИР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.04.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 15.02.2023
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪИНИ ҶАЗО БАРОИ МАҶМӮИ ҶИНОЯТҲО ВА АЗ РӮИ МАҶМӮИ ҲУКМҲО: МАСОИЛИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
 

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ:  АМИНЗОДА ЗОКИРҶОН ТОҲИР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.02.2023