ХОЛОВ РУСТАМ ШЕРМАҲМАДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 16.10.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.07.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-055
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲҚИҚОТИ ИҚТИСОДӢ–ОМОРИИ САТҲИ МОНЕТИЗАТСИЯИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор

Унвонҷӯ: ХОЛОВ РУСТАМ ШЕРМАҲМАДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.05.2021