КАРИМОВ ҲАСАН САЙФУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи  такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.12.2021 соати 10:00
Санаи ҷойгиркунӣ: 05.10.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГИИ БАЪЗЕ НАМОЯНДАҲОИ АВЛОДИ EREMURUS BIEB. ВА ПАРВАРИШИ ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ  ҲИСОР

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рўйи ихтисоси

03.02.01 –Ботаника

Унвонҷӯ: КАРИМОВ ҲАСАН САЙФУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.10.2021
 
КАРИМОВ ҲАСАН САЙФУЛЛОЕВИЧХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГИИ БАЪЗЕ НАМОЯНДАҲОИ АВЛОДИ EREMURUS BIEB. ВА ПАРВАРИШИ ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ  ҲИСОР