МАТРОБОВ МАТРОБ ХУРАМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 07.02.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 12.11.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ТАЪЛИМОТИ ҲУҚУҚИИ МАКТАБҲОИ ИСЛОМӢ ДАР МОВАРОУННАҲР (ДАР МИСОЛИ ҲАНАФИЯ ВА ИСМОИЛИЯ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01. – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: МАТРОБОВ МАТРОБ ХУРАМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)